ŞU ANDA OKUDUĞUNUZ İÇERİK

Cesur Yeni Dünya

Cesur Yeni Dünya

Geçmişten günümüze insanlığı hep ‘nasıl bir dünya’nın beklediği merak edilmiştir. Buna göre kimileri kendi inanışları, idealleri doğrultusunda kendi dünyalarını kurgulamışlardır; kimileri de doğrudan gerçekçi davranmaya özen göstererek bir tahmin yürütmeye çabalamışlardır. İlki genel anlamda “ideal devlet” biçimiyle karşımıza çıkar; Platon, Farabi, Thomas Moore örneklerindeki gibi. Gerçekçiler ise tarihsel doğrunun son demlerine denk düşerler. Onlar için felsefik ve ideal olan’dan ziyade yaşanılan ve yaşanacak olgu daha önemlidir. Bu yüzden ütopya distopya’ya evrilir; çünkü gerçekler daha çok karanlık bir tabloyu önümüze serer. Aldous Huksley ve Gerge Orwell ilk akla gelenlerden.

İngiliz yazar Aldous Huksley (1894-1963) Cesur Yeni Dünya adını verdiği bu romanını yazdığı yıllarda (1932) yaşanan büyük tarihsel  olayların romana etkileri su götürmez bir gerçek. Amerika’da Ford otomobillerinin üretimiyle ortaya çıkan sanayiide yeni bir devrim – büyük ve kitlesel üretime geçiş (Fordizm)- , 1929 Büyük Ekonomi Buhranı ve öncesindeki küresel savaş. Dünya istikrarsız bir yerdir. Faşizm, otoriterizm ve totaliterizm  Avrupa’yı etkisi altına almıştır. Ferd, tehdit altındadır. Vs vs… Şüphesiz bu kaotik durum zamanın bütün sanat ve düşün insanlarının en büyük meselesidir. Hepsi de bir şekilde içinde bulunulan durumu betimlemeye çalışmıştır.

Huksley üzerine ayrıntılı bir okumadan görülecektir ki, kendisi zaten meseleye her boyuttan kafa yoran insanlardan birisidir. Onun daha çok teorik kurcalamaları romanı da herhangi bir edebi eserden farklılaştırmaktadır. Çünkü bir soru sormuştur ve cevabını romanda bulmaya çalışmıştır. O soru herhalde şu olmalı: “Dünya nasıl istikrara kavuşturulur?”

‘Ford’dan Sonra’ 632 yılında dünya istikrara kavuşmuştur. Ama nasıl? Dokuz yıllık büyük bir savaş verilmiş ve ‘istikrarı savunanlar’ dünyayı ele geçirmişlerdir. Onlar geçmişten ders alarak,  bilim ve tekniği kullanarak sorunsuz ve kolay yönetilir insan üretmeyi başarmışlardır. Dünya tek bir  devlettir ve bütün geleneksel, ırki ve dinsel farkılıklar yok edilmiştir. Bilinen herşey ortadan kaldırılmıştır; değerler, aile, kitaplar, bilgi.. İnsanlık birikimi ne varsa. Hatta doğal yolla üreme bile. İnsanlık tam anlamıyla tersine çevrilmiştir. Eskiden iyi olan ne varsa, kötüdür. Sevgi kötüdür misal, çünkü zayıflıktır. Bir başkası yoktur, yalnızca ‘ben’ vardır ama gerçekte ‘ben’ denilecek bir ben de yoktur.

İnsanlar, devasa fabrikalarda her türlü tıbbi teknik kullanılarak şişeler içinde büyütülmekte ve diğer üretim bandlarından geçtikten sonra kreş, okul ve nihayet meslek gibi kanallar kullanılarak devletin kendisi için önceden belirlediği kaderi yaşamaktadırlar. Esasında ortada insan bile yoktur; ilerleyen tıp bilimi sayesinde hastalığına, genetiğine müdahele edilmiş her daim genç bir canlı vardır karşımızda. Hatta daha embriyo iken ürün-insanların ait olduğu sınıflara göre müdahale yapılmaktadır. Bu devasa eşit ve özdeş cemaat, gerçekte bir kast sistemine sahiptir; en altta yarı moronlar (epilson) rolleri gereği en aşağı işleri yaparlar; onun üstünde delta’lar vardır,  işçi ve çiftçilere tekabül eder. Onun bir üstü gama’lardır; teknisyenlere, güvenlikçilere denk düşer. Onun da üstü beta’lardır; bir bakıma beyaz yakalı olanları temsil eder; müdürler, mühendisler ve diğer yöneticiler. En üstte ise alfa’lar yer alır. Elit insanlar. Hepsi dünyaya geldikleri şişelerinin sınırları kadar özgürdür. Bir diğer sınıfa geçiş yoktur; kimse aklından bile geçirmez. Çünkü içinde bulundukları sınıfta yaşamanın en iyisi olduğuna şartlandırılmışlardır. Dünyayı ise denetçiler yönetmektedirler. En ufak bir farklılık bile denetçi’yi ilgilendirir; çünkü farklılık istikrarı bozacak bir bakteridir.

1 2

 1. Ş.A.

  24 Ocak

  Dehşetengiz bir özgürlük yanılsaması.
  Şuurluluğu keşfeden kişi onun yol açtığı bir çok sonuçtan dolayı kınanacaktır.
  Etten kemikten olmak dışında, bizim robottan farkımız var mı?
  Farkındalık
  Asimo bir güle bakabilir. Ama ben güle bakmakla kalmam gülü görürüm de.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

INSTAGRAM
Bizi Tanıyın