Çağımızın en önemli alanlarından biri olan ekonomi alanındaki gelişmelerle ilgili bilimsel analizler, yorumlar ve raporlar hazırlamak bu birimin temel görevidir.

INSTAGRAM
Bizi Tanıyın