Medeniyet ve Kültür Araştırmaları Merkezi (MeKAM) 2012 yılında Ankara’da kurulmuş bir araştırma enstitüsüdür.

Türkiye’nin dört bir tarafında üniversitelerin Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, İletişim, Edebiyat, Ekonomi, Tarih, Kent ve Çevre gibi onlarca alanda yüzlerce akademisyeni bünyesinde barındıran MeKAM, medeniyetimiz ve kültürümüz perspektifinde araştırmalar başta olmak üzere, yayın yapmak, sempozyumlar düzenlemek, paneller ve konferanslar organize etmek, kamuoyu araştırmaları yapmak ve yayınlar hazırlamak üzere kurulmuştur.

MeKAM medeniyet ve kültür alanın yanında Türkiye’nin siyasi ve sosyal gündemi üzerine de odaklamıştır. Bu kapsamda MeKAM Uzmanları haftalık ve aylık yayınlar yapmakta, çalışma alanları çerçevesinde gündem üzerine aktüel makalelerle de düzenli olarak görüşlerini ve analizlerini web sayfası üzerinde yayınlamaktadır.

MeKAM, ülkemizi ve kültürel coğrafyamızı ilgilendiren temel sorunlar hakkında görüşlerini ve çözüm önerilerini kamuoyuyla tarafsız ve cesurca paylaşmaktadır.

Siyasi, sosyal, ekonomik, uluslararası siyaset, medeniyet ve kültürel alanlarda gerek ulusal gerekse uluslararası faaliyetlerin, etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara en üst düzeyde destek vermek MeKAM olarak bizim temel misyonumuzdur.

MeKAM, uzmanlarının kendi alanları ile ilgili yapmış oldukları çalışmaları Türkiye’de geniş kitlelere ulaştırmaktadır. Bu amaç doğrultusunda; medya, siyaset ve kamusal alanlarda kendi bünyesindeki uzman, aktivist ve üyeleri ile etkinlikler gerçekleştirmektedir.

Bu bağlamda MeKAM’ın ana stratejik vizyonu, başta Türkiye olmak üzere çevre ve diğer ülkelerin kültürü, dili, tarihi, siyaseti, ekonomisi, sanatı, teknolojisi ve sosyal dokusu hakkında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yaparak, toplantılar ve eğitim programları düzenleyerek dünyanın sayılı medeniyet ve kültür merkezlerinden biri olmaktır. 

INSTAGRAM
Bizi Tanıyın