Başta Türkiye olmak üzere medeniyet ve kültür dünyamızın kültürel mirasının uzandığı tüm bölgelere ve ülkelere ilişkin her türlü sosyal ve siyasal araştırmaları yapmak bu birimin temel görevidir.

INSTAGRAM
Bizi Tanıyın