Udumbura

Hayata uzaktan bakanlar onun akıl almaz çeşitliliğini gözden kaçırırlar. Ama hayatın hızlı akışı algımızı bozar, uzaktan bakmaya zorlar. Mevlana’nın uyardığı gibi hızla dönen bir ateş çubuğunu ışıktan bir çember şeklinde algılama yanılgısına düşeriz. Oysa o ışık çemberi küçük parçalardan meydana gelmiştir. Her küçük parça birbirinden farklı bir çeşitlilik barındırır içinde, hızla biri diğerinin yerine geçtiği için ayrıntılar kaybolur. Uzaktan bir ışık çemberi görürüz. Uzaktan bir ışık çemberi görmek de kendi içinde bir seyir keyfi yaratacaktır insan zihninde mutlaka. Gönül hem ışık çemberini temaşa keyfini yaşamayı hem birbirinden farklı küçük parçaların ayırtına varmayı arzu ediyor.

Hayatın hızlı akışı içinde gözden kaçtığını zannettiğim bir küçük haber çok etkileyici idi. Bir doğa fotoğrafçısı “UDUMBURA” çiçeğini görüntülemiş. Bu çiçek Sanskritçe de “Cennetten gelen hayır çiçeği” anlamına geliyormuş. Yine Budist efsanelerine göre bu çiçek 3000 yılda bir defa açarmış. Gözle fark edilmesi çok zor bu çiçeğin açması, güzel ve büyük olayları müjdelermiş.

Sanatçılar; içlerinde bir gün ortaya çıkması, açması için “UDUMBURA” çiçeği büyütürler.

İçlerinde büyüttükleri bu çiçeğin oluşumunda her bir merhale dışarıdan bir bakışla kolayca fark edilmez. Dışarıdan bakanlar için o merhalelerin çok bir anlamı da yoktur. Ama sanatçı içinde büyüttüğü her bir çiçek için 3000 yıl kadar uzun gelen zamanlar boyu sancı çeker. Sanatçının gördüğü ilgi ve itibar belki de o dayanılmaz sancının ödülüdür. Yine dışarıdan bir yerden o sancıyı çekmenin göze alınamayacağı da bir başka gerçektir.

Sanatın bütününü kapsayacak bu tarifler bir tiyatro oyununu hazırlayıp sunmanın ta kendisini ifade etmektedir. Yönetmenler, oyuncular, oyun yazarları, dramaturglar, dekorcular, sesçiler, ışıkçılar, ulaşımcılar, satın almacılar, hepsi ve hepimiz ipek böceğinin dut yaprağından ipek yapması gibi, sabırla, dirençle, emekle oyunlar hazırlarız. Amaç sizlerin beğenisini hak edebilmektir.

Umudumuz ise içimizde büyüttüğümüz hayır çiçeklerinin açması.

Yazar: Nejat Birecik


E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

INSTAGRAM
Bizi Tanıyın