Türkiye’nin temel siyaset stratejileri perspektifinde başta bölgemiz olmak üzere uluslar ası siyaset alanında bilimsel ve güncel araştırmalar yapmak, raporlar ve özet bilgi notlarını hazırlamak bu birimin temel görevidir.

INSTAGRAM
Bizi Tanıyın